Het mondgezondheidsprogramma Trammelant in Tandenland staat voor verbetering van de mondgezondheid bij de jeugd, gewoontevorming, betrekken van ouders, educatie én entertainment. Doel is, dat kinderen 2 x per dag hun tandenpoetsen (’s ochtends en voor het slapen gaan), ouders 1 x per dag napoetsen (t/m 9 jaar), kinderen maximaal 7 eet- en drinkmomenten hebben (1 x per dag snoepen) en 2 x per jaar de tandarts bezoeken. Het programma kent een school- en thuistraject en richt zich op kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. Voor deze doelgroepen is bewust gekozen omdat gewoontevorming optreedt op of voor het 7de levensjaar. Ook ouders spelen een hele belangrijke rol. Zij maken immers de afspraak met de tandarts, leren de gewoonte aan om tanden te poetsen, moeten de gebitten napoetsen en stellen regels op over snoepen en het drinken van gezoete dranken. Zie de link www.trammelantintandenland.nl.