Praktijkinfo

Zolang er door het RIVM maatregelen worden gesteld in verband met Covid-19 volgen wij deze in onze praktijk. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden verwachten wij ook van u als bezoeker dat u zich hieraan houdt.

Openingstijden

De praktijk is 4 dagen per week geopend van:

08:00-12:00 uur en van 13:00-17:00

Op dinsdag gesloten

Vanaf week 33 in 2021 is de praktijk op dinsdag weer geopend en dan op donderdag gesloten.

U wordt te woord gestaan door onze praktijkassistent Margreet Schelwald.

Aanmelding van nieuwe patiënten

De praktijk neemt nog nieuwe patiënten aan. U kunt dit telefonisch doen, maar ook via e-mail of contactformulier.

Is het dringend omdat u klachten hebt, meldt dit dan aan ons, wij helpen u graag.

Indien u angstig bent of u ziet tegen een eventuele behandeling op, meld dit, wij maken graag een afspraak met u om in uw tempo en met alle tijd en aandacht tot een goede oplossing te komen.

De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

Er is een AED aanwezig. Het personeel is hiervoor gekwalificeerd.

Verwijzing

In veel gevallen ontvangt u van uw tandarts een verwijskaart voor behandeling bij een mondhygiëniste, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen.

Over twijfel omtrent gezondheidsrisico’s nemen wij, in overleg met u, contact op met de behandelende arts om zo problemen te voorkomen. Dit zal uitsluitend alleen geschieden met uw toestemming.

Wel is overleg met uw tandarts soms wenselijk, we zullen met uw toestemming uw tandarts informeren over de voorgenomen en / of uitgevoerde behandelingen.

 

Praktijkvoorwaarden

Indien u uw geplande afspraak niet kunt nakomen dan verzoeken wij u vriendelijk dit 24 uur van tevoren te melden, dit kan telefonisch op onze werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.  Wij kunnen dan nog een andere patiënt oproepen om uw plaats in te nemen.

De kosten die de praktijk maakt bij te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken worden deels bij u in rekening gebraht. Deze rekening, behandelcode C 90, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ook wij voorkomen liever deze nota’s, neem dus tijdig contact op als u niet kunt komen!

 

Uw nota

Alle nota’s worden door ons voor inning overgedragen aan Infomedics. Heeft u een tandartsverzekering dan regelen zij de vergoeding, voor uw eigen bijdrage krijgt u nog een rest factuur van Infomedics. Zonder tandartsverzekering ontvagt u een nota voor het gehele bedrag.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor mondhygiëne er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl

Samenwerking met Infomedics

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Update: Infomedics heeft als eerste het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) in Nederland gekregen.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 – 203 19 00 (€ 0,35 per gesprek) of op www.infomedics.nl . Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling dan hoor ik dit graag. Er is altijd een mogelijkheid tot overleg hierover. Er is een klachtencommissie paramedici eerstelijn, deze behoort tot het Nederlands Paramedisch Instituut, informatie kunt u vinden op www.paramedisch.org

Mijn voorkeur gaat uit dit onderling met u te regelen.