Praktijkinfo


Aanmelding van nieuwe patiënten

De praktijk neemt nog nieuwe patiënten aan. U kunt dit telefonisch doen, maar ook via de mail of u spreekt het antwoordapparaat in.  Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

Is het dringend omdat u klachten hebt, meldt dit dan aan ons, wij helpen u graag.

Indien u angstig bent of u ziet tegen een eventuele behandeling op, meldt dit, wij maken graag een afspraak met u om in uw tempo en met alle tijd en aandacht tot een goede oplossing te komen.

De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

 

Verwijzing

In veel gevallen ontvangt u van uw tandarts een verwijskaart voor behandeling bij een mondhygiëniste. Maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen.

Over twijfel omtrent gezondheidsrisico’s nemen wij, in overleg met u, contact op met de behandelende arts om zo problemen te voorkomen. Dit zal uitsluitend alleen geschieden met uw toestemming.

Wel is overleg met uw tandarts soms wenselijk, we zullen met uw toestemming, uw tandarts informeren over de voorgenomen en / of uitgevoerde behandelingen.

 

Praktijkvoorwaarden

Indien u uw geplande afspraak niet kunt nakomen dan verzoeken wij u vriendelijk dit 24 uur van te voren te melden, dit kan telefonisch van 8.30 tot 12.00 uur van maandag t/m donderdag. Voor het afzeggen van een geplande afspraak op de maandag graag dit al melden op de donderdag. Het is dan nog mogelijk een andere patiënt op te roepen.

Voor zeer dringende gevallen in het weekend kunt u ons via de mail bereiken. Indien u uw afspraak niet nakomt krijgt u de eerste keer geen nota, maar bij een 2e of volgende keer een nota van 50% van het tarief van de geplande behandeling. Helaas moeten wij deze maatregel instellen, praktijkkosten zijn helaas hoog. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt.

 

Vergoeding

De kosten voor de behandeling bij uw mondhygiëniste worden alleen vergoed als u een aanvullende tandartsverzekering hebt afgesloten.

Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de polis, het is verstandig hierover informatie in te winnen bij uw verzekeringsmaatschappij om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen.

Per 1 januari 2013 is er een contract afgesloten met de Menzis, alle tarieven zijn dit jaar weer gelijk met andere verzekeringen. De contracten met diverse andere verzekeringen volgen nog. Hierover later meer.

Hebt u vragen hierover, neem dan gerust contact op met de praktijk.

 

Uw nota

Indien u verzekerd bent bij de Menzis, Anderzorg en Azivo dan wordt uw nota rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering (gecontracteerde zorg). Indien u geen aanvullende tandartsverzekering hebt of wij hebben geen contract met uw verzekering,  dan ontvangt u een nota van Infomedics. U dient dan deze nota aan Infomedics te voldoen. De nota kunt u ook indienen bij uw verzekering voor eventuele vergoeding.

 

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling dan hoor ik dit graag. Er is altijd een mogelijkheid tot overleg hierover. Er is een klachtencommissie paramedici eerstelijn, deze behoort tot het Nederlands Paramedisch Instituut, informatie kunt u vinden op www.paramedisch.org

Mijn voorkeur gaat uit dit onderling met u te regelen.